Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων Κατασκευών

Ο νόμος 4178/2013 αποτελεί το εν ισχύ πλαίσιο που καθορίζει του τρόπους ρύθμισης για 30 έτη (τακτοποίηση) ή και την οριστική  νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.
 
Αυθαίρετη  θεωρείται κάθε κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί :
i.  Χωρίς οικοδομική αδεία η έγκριση εργασιών  μικρής κλίμακας  η χωρίς οποιοδήποτε στοιχείο νομιμότητας
ii. Με υπέρβαση των εγκεκριμένων αδειών που έχουν εκδοθεί (Επιπλέον τετραγωνικά χώρων, υπόστεγα, μπάρμπεκιου κλπ)
iii. Βάσει αδείας που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε
iv. Κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων ή μέγιστων ανοχών όπως αυτές καθορίζονται
 
Ο έλεγχος των αυθαίρετων  κατασκευών  γίνεται με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες και όχι με τα εγκεκριμένα μεγέθη των οικοδομικών αδειών. Αν για παράδειγμα έχει προβλεφθεί από την Οικοδομική άδεια η ανέγερση κατοικίας 100τμ και κατασκευασθεί κατοικία 100τμ αλλά με διαφορετικά περιγράμματα ή σχήμα, τότε τμήμα της κατοικίας θεωρείται αυθαίρετη.
 
Ως προς τον καθορισμό του αναλογούντος προστίμου, λαμβάνονται υπόψιν
Η χρονολογία της κατασκευής
Η ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας
Το αν το οικόπεδο βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμού
Το μέγεθος της υπέρβασης
Η τιμή ζώνης του οικοπέδου
Το είδος της χρήσης
Τυχόν υπερβάσεις σε πλάγιες αποστάσεις/πρασίες κλπ.
 
Σε γενικές γραμμές, τα ποσά είναι ιδιαίτερα χαμηλά και αυθαίρετες κατασκευές πριν το 1975 και το 1983 και υψηλότερες για νεότερες.
Τέλος, ισχύουν κοινωνικά κριτήρια (για τον ιδιοκτήτη) που μπορούν να ελαττώσουν το ποσό προστίμου σε μεγάλο βαθμό.
 
Μία ενδεικτική προσέγγιση των προστίμων που ανακύπτουν μπορεί να γίνει με το παρακάτω εργαλείο.
 
  

Υπολογίστε online το πρόστιμο του αυθαιρέτου σας

Επισημαίνεται πως ο παραπάνω υπολογισμός είναι πρόχειρος και πιθανότητα θα διαφέρει από τον τελικό. Μπορεί όμως να δώσει μία τάξη μεγέθους αρκετά κοντινή στην πραγματικότητα.
 
Print Friendly, PDF & Email