Οικοδομικές Άδειες

Για την εκτέλεση οποιονδήποτε οικοδομικών εργασίων, απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας από τις τοπικές Υπηρεσίες Δόμησης (Πολεοδομίες). Η έκδοση της οικοδομικής άδειας αποτελείται από δύο διακριτά στάδια Την Έγκριση Δόμησης η οποία περιλαμβάνει τις θεωρήσεις του Τοπογραφικού διαγράμματος και του Διαγράμματος Δόμησης (στο οποίο περιγράφονται αναλυτικα τα πλήρη πολεοδομικά μεγέθη όπως εμβαδά δόμησης, ύψη κτιρίων, […]

Read More

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων Κατασκευών

Ο νόμος 4178/2013 αποτελεί το εν ισχύ πλαίσιο που καθορίζει του τρόπους ρύθμισης για 30 έτη (τακτοποίηση) ή και την οριστική  νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.   Αυθαίρετη  θεωρείται κάθε κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί : i.  Χωρίς οικοδομική αδεία η έγκριση εργασιών  μικρής κλίμακας  η χωρίς οποιοδήποτε στοιχείο νομιμότητας ii. Με υπέρβαση των εγκεκριμένων αδειών που έχουν εκδοθεί (Επιπλέον τετραγωνικά χώρων, υπόστεγα, μπάρμπεκιου κλπ) iii. Βάσει αδείας που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε iv. Κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων ή μέγιστων ανοχών όπως αυτές καθορίζονται   Ο έλεγχος των αυθαίρετων […]

Read More