Εξοικονομώ Κατ’οίκον- Ενημέρωση

Οδηγός Προγράμματος «Εξοικονομώ ΙΙ»

Ενημέρωση : 08/02/2018

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με τον οδηγό του προγράμματος, με ημερομηνία (εκτός κάποιου απροόπτου) αρχής υποβολής των προτάσεων τις 28/02/2018.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει 1.500.000,00 Ευρώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο σημαίνει ότι 500 έως 1000 αιτήσεις περίπου (αναλόγως το ύψος κάθε πρότασης) θα εγκριθούν. Η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα. Ως εκ τούτου, οι πρώτες υποβολές έχουν σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα επιτυχίας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά  και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr.  Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν επίσης να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου για το υπόλοιπο ποσό πέραν της επιδότησης, ή αν σκοπεύουν να το καλύψουν με ίδια κεφάλαια.

Για να είναι μία κατοικία επιλέξιμη απαιτείται να  :

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (είτε από τον ιδιοκτήτη-επικαρπωτή, είτε ακόμη και από ενοικιαστή)
  • Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη δηλαδή ή δεν έχει σοβαρές υπερβάσεις (σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να προηγηθεί νομιμοποίηση του χώρου, με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.4495 η οποία απαιτεί περί τις δέκα ημέρες για να ολοκληρωθεί)
  • Εχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

*Επίσης κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση. Επιτρέπεται ωστόσο η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο, εάν οι επιπλέον της μίας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.

Για την έγκαιρη υποβολή θα χρειαστεί να έχουν συλλεχθεί από πριν  τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  • Ε1 όπου αναφέρεται η κατοικία ως κύρια
  • Ε9 όπου δηλώνεται το ακίνητο με την αντίστοιχη παροχή ρεύματος (αν δεν εχει συμπληρωθεί στο Ε9 ο αριθμός παροχής θα πρέπει αυτό να γίνει πρώτα)
  • Ενεργειακή Επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Ενεργειακό Πιστοποιητικό και θα καταγράψει τις προτεινόμενες αλλαγές (πχ αλλαγές κουφωμάτων- θερμομόνωση-ηλιακός θερμοσίφωνας κλπ).
  • Το παραπάνω ενεργειακό πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 .και να κατατάσσει το κτήριο/ διαμέρισμα σε  κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

 

Το κόστος για την Ενεργειακή επιθεώρηση τροποποιείται ελαφρώς σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα και πλέον ορίζεται ως

i)  για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, 62 € επαυξημένη κατά 1,86 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310,0 €,

ii)  για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € επαυξημένη κατά 1,24 €/τ.μ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 806,0 €.

Το κόστος των ενεργειακών πιστοποιητικών, εφόσον εγκριθεί η πρόταση, καλύπτεται από το πρόγραμμα στο σύνολό της (100%). Ομοίως καλύπτεται στο σύνολό του και ποσό έως 200Ε+ΦΠΑ για σύμβουλο έργου καθώς και 200Ε+ΦΠΑ για Οικοδομική Άδεια μικρής Κλίμακας για την εκτέλεση των εργασιών (όπου απαιτείται).

Κατά τα υπόλοιπα, συνεχίζουν να  ισχύουν τα παρακάτω, όπως τα είχαμε αναρτήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα.

 

Αναλυτικά όλος ο οδηγός της Υπουργικής Απόφασης εδώ :

(Νέο Εξοικονομώ Κατ’Οίκον-2017)

Έχοντας λάβει αρκετά τηλεφωνήματα, ερωτήσεις και ενδιαφέρον για το επερχόμενο νέο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, το οποίο αναμένεται  σύντομα να ενεργοποιηθεί για αιτήσεις, συντάσουμε αυτόν τον σύντομο και χρηστικό οδηγό με πληροφορίες για το πρόγραμμα

 

Επιλέξιμες Κατοικίες  για το Εξοικονομώ κατ’οίκον

• Μονοκατοικίες
• Πολυκατοικίες σαν ενιαίο κτίριο(εφόσον τα τμήματα κατοικίας είναι άνω του 50% του συνολικού μεγέθους του κτιρίου, πχ σε σχέση με καταστήματα του ισογείου ή χώρους γραφείων)
• Μεμονωμένα διαμερίσματα

Προυποθέσεις κατοικιών για ένταξη στο Εξοικονομώ κατ’ οίκον

1. Έχουν χρήση κατοικίας και υφίστανται νομίμως, δηλαδή έχουν είτε οικοδομική άδεια ή τακτοποίηση αυθαίρετης κατασκευής ως κατοικία (αν δεν καλύπτεται κάποια από τις προυποθέσεις, δείτε εδώ)
2. Είναι ενεργειακής κατηγορίας Δ ή και χαμηλότερα (ισχύει για το σύνολο σχεδόν των παλαιών κατασκευών και κάποιων νεώτερων. Η κατηγορία προκύπτει με την εκπόνηση του πρώτου Ενεργειακού Πιστοποιητικού το οποίο απαιτείται πριν την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

1. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας στην επιλέξιμη κατοικία.
2. Έχουν μικρότερο εισόδημα από 35.000 ατομικό ή 45.000 οικογενειακό

Τα ποσοστά ενίσχυσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

Κατηγορία Ατομικό και Οικογενειακό Εισόδημα Ποσοστό Επιδότησης Προσαύξηση Προστατευόμενων  Μελών Μέγιστο Ποσοστό Επιδότησης
1 0.00    έως  10.000 και 15.000 έως 20.000 60% 5% 70%
2 10.001 έως 20.001 και 20.000 έως 25.000 50% 5% 70%
3 15.001 έως 25.001 και 20.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 20.001 έως 30.001 και 25.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 25.001 έως 35.001 και 30.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 35.001 έως 40.001 και 40.000 έως 45.000 25% 5% 50%

Πως αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης, αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια;

Για κάθε προστατευόμενο μέλος υπάρχει προσαύξηση επιδότησης κατά 5%. με τα μέγιστα ποσοστά όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα

Ανώτατος επιλέξιμος προυπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων).

Τι είδους βελτιώσεις μπορούν να γίνουν με το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον;

Ενδεικτικά :

• Αλλαγή κουφωμάτων, δηλαδή για  εξωτερικές πόρτες και παράθυρα
• Συστήματα Σκίασης (Παντζούρια/Τέντες)
• Μονώσεις Τοίχων/ Πλάκας/ Δαπέδου/ Στέγης
• Ηλιακός Θερμοσίφωνας
• Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης

*Αν κάποιος αποφασίσει να ανακαινίσει το ακίνητό του, μπορεί να δρομολογήσει παράλληλα εργασίες που δεν εμπίπτουν στο Εξοικονομώ κατ’ οίκον, χωρίς πρόβλημα. Βεβαίως, οι επιπλέον εργασίες (πχ ελαιοχρωματισμοί, επιδιορθώσεις στεγών, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλπ) δεν εντάσσονται προς επιδότηση, αλλά μπορεί να εξοικονομήσει χρόνος και πόροι εφόσον συντονιστούν οι εργασίες με τα αντίστοιχα συνεργεία, με τις υποδείξεις του Μηχανικού-Ενεργειακού Επιθεωρητή κλπ.

Επιπλέον, καλύπτονται οι δαπάνες για τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά;

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις γίνονται από Πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή – Μηχανικό 
α) στην αρχή του προγράμματος όπου και προσδιορίζονται οι παρεμβάσεις
β)στο τέλος, οπότε και προκύπτει η επιτυχής ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Οι αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων  επιδοτούνται 100% και προσδιορίζονται σύμφωνα με τους πίνακες του ΥΠΕΚΑ(Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 ) ως :

α) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτηρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1 €/τ.μ. επιφανείας του κτηρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200€

β) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτηρίου (μεμονωμένο διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2 €/τ.μ. επιφανείας του κτηρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 €

γ) για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 €/ τ.μ. επιφανείας του κτηρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 €

*Οι ανωτέρω αμοιβές επιδοτούνται σε ποσοστό 100% υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που τίθενται σε αυτή.

*Για τον προσδιορισμό της τελικής ελάχιστης αμοιβής του Ενεργειακού Επιθεωρητή, πρέπει να συμπεριληφθεί ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί.

*Η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση προηγείται της υποβολής της αίτησης και ως εκ τούτου το κόστος της καλύπτεται αρχικά από τον ιδιοκτήτη. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί και οι παρεμβάσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, το ποσό που δαπανήθηκε επιστρέφεται ως μέρος της επιδότησης.

Επιπλέον, επιδοτείται 100% η αμοιβή του συμβούλου έργου, ο οποίος μπορεί να είναι ο ενεργειακός επιθεωρητής

(έως 200 Ευρώ)

 Απαιτείται δάνειο για το υπόλοιπο ποσό πέραν της επιδότησης;

Σε αντίθεση με το προηγούμενο πρόγραμμα, το δάνειο για το υπόλοιπο του ποσού δεν είναι απαιτούμενο. Αν για παράδειγμα οι παρεμβάσεις κοστίζουν 10.000 Ευρώ και το ποσοστό επιδότησης είναι 50%, τότε η επιδότηση θα είναι  5.000 Ευρώ και άλλες 5.000 Ευρώ θα πρέπει να δωθούν από τον ιδιοκτήτη, είτε από δικά του χρήματα είτε με δάνειο.

*Αν γίνει χρήση δανείου, η διάρκεια του θα είναι 4-6 χρόνια χωρίς περίοδο χάρητος και προβλέπεται επιπλέον επιδότηση επιτοκίου 100% (ο ιδιοκτήτης αποπληρώνει το κεφάλαιο και επιδοτούνται οι τόκοι του δανείου). Οι δόσεις του δανείου θα είναι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές και το επιτόκιο σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.Ο ωφελούμενος μπορεί επίσης να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων.

 

Πώς γίνονται οι αιτήσεις και ποια η διαδικασία;

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν μέσω υποβολής αίτησης σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Στην αρχή, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση και να δηλώσει το τραπεζικό ίδρυμα που θα συνεργαστεί αν αποφασίσει να λάβει δάνειο για τις εργασίες. Κατόπιν, θα πρέπει να λάβει το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για τη κατοικία από ενεργειακό επιθεωρητή.
Στη συνέχεια, η αίτηση θα συμπληρωθεί με στοιχεία που προέκυψαν από την επιθεώρηση και θα δηλωθούν οι παρεμβάσεις/εργασίες που θα γίνουν καθώς και το κόστος τους. Όταν η αίτηση εγκριθεί, προχωρούν προς υλοποίηση οι εργασίες. Όταν αυτές ολοκληρωθούν, θα πρέπει να εκδοθεί άλλο ένα τελικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Εκεί θα ελεγχθεί και θα πιστοποιηθεί ότι έχει γίνει επαρκής ενεργειακή αναβάθμιση χάρη στις αλλαγές/ εργασίες, έτσι ώστε ο αιτών να μπορέσει να λάβει τα χρήματα της επιδότησης.

Θα εγκριθούν όλες οι αιτήσεις;

Υπενθυμίζεται ότι στο «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον Ι» είχαν υποβληθεί συνολικά 86.939 αιτήσεις. Οι 50.041 είχαν υπαχθεί, ενώ οι 36.898 ήταν σε εκκρεμότητα λόγω εξάντλησης των κονδυλίων. Ως εκ τούτου, ανάλογα με τον προυπολογισμό του προγράμματος , θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τις προτάσεις που θα κατατεθούν πρώτες.

 

*Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο για διευκρινίσεις, καθοδήγηση και αυτοψία στην οικία, χωρίς δεσμεύσεις ή κάποιο αρχικό κόστος. (Κορινθία-Αττική)

Print Friendly, PDF & Email