Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Κατασκευή Τουριστικών Καταλυμάτων- Κορινθία

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολών προτάσεων  (έως τα τέλη Μαρτίου, εκτός και αν προκύψει κάποια παράταση) για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του οποίου ο σχεδιασμός καλύπτει και το νομό Κορινθίας (πχ Κόρινθο, Λουτράκι, Παραλιακή Κορινθία, Σαρωνικό, Ορεινή Κορινθία)

Το πρόγραμμα αφορά   νέες  (υπό σύσταση) μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τη δημιουργία τουριστικών επιχειρήσεων. *Επίσης καλύπτει και επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν κάνει έναρξη δραστηριοτήτων, χωρίς όμως να  έχουν εκδώσουν ακόμη σήμα ΕΟΤ.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται :

 1. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
 2. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια–διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών

*Οι Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, μπορούν να αφορούν επίσης την μετατροπή υπαρχόντων κτιρίων/μονοκατοικιών κλπ. σε ενοικιαζόμενες για τουριστική χρήση, εφόσον καλύπτουν (ή τροποποιηθούν ώστε να καλύψουν) τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις της νομοθεσίας (πχ τουλάχιστον 40τμ για ενιαίους χώρους-studio, 60τμ για χώρους με ξεχωριστό υπνοδωμάτιο, ανεξάρτητη είσοδο κ.λ.π)

 1. Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 2. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές–εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα, οινοτουρισμός κ.ά.
 3. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Η Περίοδος υποβολής ισχύει έως  28/3/2018 και το Ύψος επιδότησης ορίζεται στο 45%, επί των επιλέξιμων δαπανών. Ο κατώτερος προυπολογισμός δαπανών ορίζεται στις 25.000Ευρώ και ο ανώτερος στις 400.000Ευρώ

* Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανεβαίνει σε 50%.

Όσον αφορά το υπόλοιπο του προϋπολογισμού, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμετάσχουν με ίδια κεφάλαια ή δανεισμό και συγκεκριμένα οφείλουν :

 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
 • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
 • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Επισήμανση: Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Τι χρηματοδοτείται/ Επιδοτούμενες δαπάνες 

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος 80%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 100%
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€.
4. Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις μέχρι 15.000€
5 Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου. μέχρι 40.000 €
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι10.000€
7. Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000€
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 4.000 €

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου με δημόσια χρηματοδότηση προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ :

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

Print Friendly, PDF & Email